Еўрапейскія прынцыпы good governance (належнага дзяржаўнага кіравання)

Выкладчык: Аляксандр Філіпаў

Асноўная мэта: азнаемленне з еурапейскiмi прынцыпамi good governance (належнага дзяржаўнага кiравання). Будуць разгледжаны асноўныя тэарэтычныя падыходы да дзяржаўнага кiравання, развiцце прынцыпаў належнага дзяржаўнага кiравання ў ЕС.

Значны акцэнт будзе зроблены на пытаннях эфектыўнасцi дзяржаўнага кiравання, а таксама на падыходах да прыняцце рашэнняў у сферы дзяржаўнага кiравання.

Асобна будуць разгледжаны розныя стратэгii барацьбы з карупцыяй з акцэнтам на лiберальных метадах.

У якасцi практычнага задання будзе дана ацэнка адной з беларускiх дзяржаўных праграм (па выбару группы) з пункту погляду прынцыпаў «належнага дзяржаўнага кiравання».

Меркаваныя вынiкi – азнаемленне з еўрапейскiмi прынцыпамi good governance (належнага дзяржаўнага кіравання).

 

Праграма заняткаў 

№1

Уводзiны ў «належнае дзяржаўнае кiраванне». Цi бывае «неналежнае кiраванне»? Як вызначыць «належнасць» дзяржаўнага кiравання? Прынцыпы «належнага дзяржаўнага кiравання».

№2

Эфектыўнасць i дзейнасць дзяржаўнага кiравання. Як iх вымяраць? Ацэнка выдаткаў i выгад рэгуляторных i нерэгуляторных падыходаў у дзяржаўным кiраваннi.

№3

Аналiтычнае суправаджэнне працэсся прыняцця рашэнняў у дзяржаўным кiраваннi

№4

Барацьба з карупцыяй. Лiберальныя метады супрацьдзеяння карупцыi.

№5

Практычны занятак

Ацэнка адной з беларускiх дзяржаўных праграм з пункту погляду прынцыпаў «належнага дзяржаўнага кiравання».

 

Літаратура

  1. Good governance guide // http://www.goodgovernance.org.au/
  2. Good governance // http://www.coe.int/en/web/good-governance/
  3. Ромашевская, И. Чулицкая, Т. Реформирование системы государственного управления в Республике Беларусь: актуальные вызовы в контексте международного опыта // http://www.sympa-by.eu/sites/default/files/library/booklet_romashevskaya.pdf
  4. Качество государственного управления // http://www.sympa-by.eu/sites/default/files/library/quality_of_public_administration_rus_2015.pdf
  5. Принципы государственного управления // http://www.sympa-by.eu/sites/default/files/library/principles_ofpublic_administration_rus_2015.pdf
  6. Cartwright. H. Hardie. Evidence-based policy: a practical guide to make it better. – Oxford University Press, 2012.
  7. Rhodes. R.A.W. Understanding Governance: Ten Years On. – Organization Studies. 28(08).
  8. New Public Management is Dead – Long Live Digital-Era Governance // JPART -16. – 2005.