Уводзіны ў гісторыю і тэорыю дэмакратыі

Выкладчык: Уладзімір Роўда

Мэтай дадзенага курсу з’яўляецца інфармаванне ўдзельнікаў аб найбольш вядомых тэорыях дэмакратыі і тым як яны развіваліся напрацягу гісторыі і асаблівасцях руху еўрапейскіх народаў да дэмакратыі ў ХХ стагодзьдзі.

Курс пачынаецца з інтэрактыўнай лекцыі “Што такое дэмакратыя і яе формы ў Старажытнай Грэцыі і Рыме”. Далей удзельнікі атрымаюць выды аб тым як развівалаўся парламентарызм і мясцовае самакіраванне на лекцыі “Параўнальны аналіз развіцця прадстаўнічага кіравання ў Заходняў Еўропе і землях сучаснай Беларусі”. Потым буде дадзена вельмі сціслае апісанне асноўных тэорый дэмакратыі ў ХХ ст, паказана, што іх злучае з класічнымі ўзорамі дэмакратыі ў Грэцыі і Рыме і што іх адрознівае на лекцыі “Развіцце тэыорыі дэмакратыі ў ХХ стагодзьдзі”. Курс завершыцца разглядам пераходу да дэмакратыі ў краінах Цэнтральнай і Усходняй Еўропе на аднаіменнай інтэракттыўнай лекцыі. У канцы курсу пройдзе і выніковы семінар, які дасьць магчымасць кожнаму ўдзельніку прадэманстраваць свае веды.

Удзельнікі курсу атрымаюць таксама магчымасць пісаць эсэ па тэмах курсу, якія іх найбольш цікавяць. Яны будуць правярацца выкладчыкам з абавязковым каментаваннем у e-mails.

Тэматычныя план

1. Што такое дэмакратыя і яе формы ў Старажытнай Грэцыі і Рыме

2. Параўнальны аналіз развіцця прадстаўнічага кіравання ў Заходняй Еўропе
і землях сучаснай Беларусі

3. Развіцце тэорыі дэмакратыі ў ХХ сдагодзьдзі

4. Пераход да дэмакратыі ў краінах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы

5. Выніковы семінар

Літаратура

1. Held D. Models of Democracy. Stanford: University Press, 1996.

2. Democracy: A Reader. Ed by R. Blaug and J. Schwarzmantel. N.Y.: Columbia University Press, 2000.

3. McFaul M. The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship. Noncooperative Transition in the Postcommunist World” in World Politics Vol. 54, January 2002.

4. Levitsky S. Way L. Competitive Authoritarianism: The Emergence and Dynamic of Hybrid Regimes in the Post-Cold War Era. Cambridge: University Press, 2010.

5. Sartori G. The Theory of Democracy Revisited. Part 1: The Contemporary Debate. Chatham (NJ): Chathaim House Publishers, 1987.

6. Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. N.Y.: Harper & Row, 1976.

7. Аристотель. Афинская полития // Аристотель, Политика, Афинская полития. М.: Мысль, 1997.

8. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.

9. Вішнеўскі А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі. Мн.: Акад. МУС Рэсп. Беларусь, 2003.

10. Полибий. Всеобщая история. В 2 т. Т.1. Кн. VI. М.: АСТ, 2004.

11. Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі. Мн.: “Энцыклапедыкс”, 2001.

12. Штайнер Ю. Еўрапейскія дэмакратыі. Мн.: ТАА Лекцыя, 1996.