Краёвы рух на Беларусі

Спецыялізацыя: найноўшая гісторыя.

Выкладчык: Алесь Смалянчук.

Мэта курса – даць уяўленне пра пэўную тэматыку і накірункі гістарычных даследаванняў, якія не ўвайшлі ў падручнікі па гісторыі. У прыватнасці – пазнаёміць студэнтаў з краёвай ідэяй, якая на пачатку ХХ ст. стварала канкурэнцыю нацыянальнай ідэі ў этнакультурным варыянце.

Тэматычны план:

1. Краёвасць у эпоху нацыяналізмаў.

2. Краёвасць і беларускі нацыянальны рух у Заходняй Беларусі міжваеннага перыяду.

3. Краёвасць у беларускай гісторыі.