Палеская вёска ў стасунку да пана

Спецыялізацыя: найноўшая гісторыя.

Выкладчык: Алесь Смалянчук.

Мэта курса – даць уяўленне пра пэўную тэматыку і накірункі гістарычных даследаванняў, якія не ўвайшлі ў падручнікі па гісторыі. У прыватнасці – паказаць магчымасці вуснай гісторыі і заахвоціць да выкарыстання яе метадаў.

Тэматычны плян:

1. Скірмунты ў гістарыяграфіі і вуснай гісторыі.
2. “Польскія паны” ў памяці беларускай вёскі.