Беларускі сацыялізм: савецкая мадэль індустрыялізацыі і калектывізацыі

Спецыялізацыя: найноўшая гісторыя.

Выкладчык: Андрэй Кіштымаў

Змест курса (6 гадзін):

  • Тэорыя без практыкі: эканамічныя погляды бальшавікоў да кастрычніка 1917 г.
  • Ваенны камунізм і яго вынікі.
  • НЭП – што гэта было?
  • Індустрыялізацыя па-савецку.
  • Сацыялізм на сяле: калектывізацыя.
  • Уплыў навукова-тэхнічнай рэвалюцыі на эканамічнае развіццё Беларусі як складовай часткі адзінага народнагаспадарчага комплексу СССР.
  • Урокі савецкага эканамічнага эксперыменту.