Мадэрнізацыя па-капіталістычнаму: эканоміка і соцыюм Беларусі ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя

Спецыялізацыя: найноўшая гісторыя.

Выкладчык: Андрэй Кіштымаў

Змест курса (6 гадзін):

  • Эканамічная спадчына Рэчы Паспалітай.
  • Прамысловая рэвалюцыя і яе наступствы.
  • Пачатак індустрыялізацыі Беларусі.
  • Новая інфраструктура эканомікі.
  • Мадэрнізацыя сельскай гаспадаркі.
  • Новы твар эканомікі і соцыюму.
  • Роля і месца Беларусі ў народнай гаспадарцы Расійскай імперыі.