Штодзённасць мястэчка Заходняй Беларусі ў межваенны перыяд

Спецыялізацыя: найноўшая гісторыя.

Выкладчыца: Ірына Махоўская.

Мэта курса – азнаямленне слухачоў з феноменам “мястэчка” ў гісторыі Беларусі; асвятленне пытанняў гісторыі штодзённасці заходнебеларускага мястэчка.

Праблемнае поле:

Мястэчка як асобны гісторыка-культурны феномен. Выразныя рысы беларускага мястэчка.

Местачковая інфраструктура, планіроўка, асаблівасці забудовы. Адміністрацыйныя ўстановы. Базар. Крамы. Лазня. Медыцынскае абслугоўванне. Адукацыя.

Сацыяльная стратыфікацыя мястэчка. Рамеснікі, земляробы, княжацкія парабкі ў Міры. Штодзённы побыт. Полэтнічнасць і поліканфесійнасць беларускага мястэчка. Межнацыянальныя і межканфесійныя стасункі.

Соцыякультурны асяродак мястэчка. Дзіцячыя і моладзевыя арганізацыі, нефармальныя грамадскія арганізацыі. Вольны час местачкоўцаў: драмгурткі, танцы, святы. Местачковая мода.

Мірскі замак і маёнтак і яго абітальнікі ў штодзённым жыцці мястэчка.