Сацыяльная гісторыя жанчын у Беларусі ХХ ст.

Спецыялізацыя: найноўшая гісторыя.

Выкладчыца: Таццяна Вароніч.

Мэта курса – вызначыць ролю і статус жанчыны ў фарміраванні гарадской цывілізацыі Беларусі.

Задачы курса:

– вывучыць уплыў горада на змяненне грамадскага становішча жанчыны;

– прааналізаваць сямейны статус і прасачыць эвалюцыю шлюбнай мадэлі паводзінаў беларускай гараджанкі;

– разгледзець магчымасці рэалізацыі жанчыны ў творчай і прафесійнай сферах ва ўмовах горада;

– падняць праблему абароненасці жанчыны ў горадзе на бытавым і юрыдычным узроўнях;

– даследаваць уплыў жаночага фактару ў сацыяльна-эканамічных і грамадска-культурных працэсах горада;

– правесці аналіз гендэрных стэрэатыпаў у сучасным беларускім горадзе.

Тэматычны план

1. Сацыяльна-эканамічнае становішча жанчыны. Жанчына і ўлада (лекцыя).

2. Жанчына ў грамадска-культурнай і прыватнай сферах (лекцыя).

3. Самарэалізацыя жанчыны ў горадзе (семінар).

4. Жанчыны і гвалт (семінар).