Тэхнікі загалоўка

Выкладчык: Мікола Дзябёла

Кожны журналiсцкi твор — гэта своеасаблiвы тавар. Таму для “творцы-вытворцы” важна не толькi зрабiць якасную рэч (напiсаць цiкавую зацемку, рэпартаж, карэспандэнцыю альбо артыкул), але i паклапацiцца пра тое, каб “чытач-спажывец” звярнуў увагу на публiкацыю. У гэтым сэнсе функцыю рэкламнага шчыта для тэкста выконвае загаловак.

Тэматычны план:

1. Прызначэнне загалоўка.

2. Тыпы загалоўкаў.

Крыніцы і рэсурсы: 

1. Блисковский, З. Д. Муки заголовка. Москва, 1972.

2. Грачёв, М.А. В погоне за эффектом. “Русская речь”, № 5, 2001.

3. Лазарева, Э.А. Заголовок в газете. Урал, 1989.

4. Сметанина, С.И. Медиа – текст в системе культуры. Санкт – Петербург, 2002.

5. Шостак, М. Сочиняем заголовок.  “Журналист”, №3, 1998.

6. Юдина, А.Я. Окказионализм на страницах периодики. “Русская речь”, № 5, 1999.