Журналістыка: выкладчыкі і курсы

[table width =”100%” style =”” responsive =”true”]
[table_head]
[/table_head]
[table_body]
[table_row]
[row_column]

сяргей Балай (2)

[/row_column]
[row_column]

Сяргей Балай

Практыкум па падрыхтоўцы фота для СМІ

[/row_column]

[/table_row]

[table_row]
[row_column]

Паўлюк Быкоўскі

[/row_column]
[row_column]

Паўлюк Быкоўскі

Бяспека журналісцкай працы ў беларускіх умовах

Загаловак у газеце і сеціве

[/row_column]
[/table_row]

[table_row]
[row_column]

Руслан Гарбачоў

[/row_column]
[row_column]

Руслан Гарбачоў

Як пісаць інтэрв’ю

Рэпартаж. Этапы падрыхтоўкі

[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]

Мікола Дзябёла

[/row_column]
[row_column]

Мікола Дзябёла

Жанры: зацемка

Крыніцы інфармацыі

Тэхнікі загалоўка

Журналісцкае расследванне як прыклад узаемапранікнення жанраў. Журналісцкае расследванне ў Беларусі і на Захадзе

Крымінальны нарыс і крымінальны рэпартаж. Асаблівасці працы, звязаныя з асаблівасцямі тэмы

[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]

Марына Загорская

[/row_column]
[row_column]

Марына Загорская

Жанравыя трансфамацыі інфармацыі

Жанры: інтэрв’ю

Аналітычныя жанры. Віды аналітычных жанраў. Каментар – інфармацыйны ці аналітычны, прынцыпы выбару

Артыкул. Вызначэнне ступені праблемнасці артыкула па “компасе журналісцкага даследвання”; агляд-аналіз артыкулаў у беларускай прэсе

Структура артыкула. Роля экспертаў

Выкарыстанне статыстыкі; асаблівасці выкарыстання моўных стыляў і пластоў, тэрміналогія і прафесійны жаргон у артыкуле. Графічнае афармленне артыкулаў.

[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]

labadzenka-250n

[/row_column]
[row_column]

Глеб Лабадзенка

Падрыхтоўка мультымедыйных матэрыялаў

[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]Яніна Мельнікава[/row_column]
[row_column]

Яніна Мельнікава

Уводзіны ў тэорыю камуніікацыі. Роля журналістыкі ў грамадстве

“Чацвертая ўлада” ці “памагаты ўлады”? Абмеркаванне беларускага і сусветнага досведу. Функцыі журналістыкі

Прававыя і этычныя нормы ў журналістскай працы. Прававое рэгуляванне дзейнасці СМІ у Беларусі. Сусветны досвед.

Журналісцкая этыка

[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]

Мельнічук

[/row_column]
[row_column]

Таццяна Мельнічук

Крыніцы інфармацыі для журналістаў.

Жанры ў журналістыцы

[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]

Іна Студзінская (2)

[/row_column]
[row_column]

Іна Студзінская

Што такое інтэрв’ю?

Праца падчас прэс-канферэнцый

[/row_column]
[/table_row]
[table_row]
[row_column]

Міхась Янчук

[/row_column]
[row_column]

Міхась Янчук

Размова-дыскусія, палітычныя ток-шоу ў Беларусі, краінах-суседзях. Параўнанне з Q&A

[/row_column]
[/table_row]
[/table_body]
[/table]