Роля журналістыкі ў грамадстве

Спецыялізацыя: Журналістыка.

Выкладчык: Яніна Мельнікава

Уводзіны ў тэорыю камуніікацыі. Роля журналістыкі ў грамадстве

1. Што такое “камунікацыя”. Каналы і сродкі перадачы інфармацыі. Крыніцы інфармацыі. Камунікатыўныя веды, неабходныя журналісту. Перашкоды у працэсе камунікацыі.

Практыкум: Тэхніка актыўнага слухання.

2. Што такое журналістыка. Асноўныя функцыі медыяў у грамадстве
– Міссія СМІ
– Роля і функцыі медыяў у грамадстве.
– Гарантыі свабоды слова ( Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека; Еўрапейская канвенцыя аб абароне правоў чалавека і асноўных свабод; Міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах)