Нацыянальная бяспека Беларусі

Выкладчык: Андрэй Паротнікаў

Лекцыя 1. Уводзіны ў курс. Паняцце нацыянальнай бяспекі. Гісторыя стварэння сучаснай сістэмы забеспячэння бяспекі дзяржавы (1992-2013).

Асноўныя пытанні для разгляду. Паняцце бяспекі. Савецкая спадычна і ейная  адаптацыя да новых умоў. Фарміраванне інстытутаў забеспячэння нацыянальнай бяспекі Беларусі. Трансфармацыя канцэпцый забеспячэння нацыянальнай бяспекі. Развіццё ваенна-прамысловага комплексу Беларусі. Асноўныя дасягненні разгляданага перыяду. Агрэсія супраць Украіны як новы этап трансфармацыі сістэмы нацыянальнай бяспекі Беларусі.

Прапанаваная літаратура.

Закон Республики Беларусь от 20 июля 2016 г. № 412-З «Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь»

Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь»

История пограничной охраны современной Беларуси https://www.bsblog.info/8265-2/

 

Лекцыя 2. Структура і бягучы стан сістэмы органаў, якiя забяспечваюць нацыянальную бяспеку Беларусі.

Асноўныя пытанні для разгляду. Месца і роля сілавых структур Беларусі ў палітычнай сістэме беларускай дзяржавы. Сістэма кантролю за імі, паняцце ўласнай бяспекі. Структура органаў, якiя забяспечваюць нацыянальную бяспеку Беларусі, іхняя  колькасць і фінансаванне. Кадравае забеспячэнне сістэмы нацбяспекі. ВПК Беларусі як частка нацыянальнай індустрыі. Асноўныя праблемы і напрамкі развіцця сектара нацыянальнай бяспекі і абароны на бягучы момант.

Прапанаваная літаратура.

Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 100-З “О статусе военнослужащих”

Закон Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-XІІ “О воинской обязанности и воинской службе”

Закон Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. № 170-З «О государственных секретах»

Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 390-З «Об органах государственной безопасности Республики Беларусь»

Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности»

Закон № 2341-XII от 03.06.1993 г. “О внутренних войсках МВД Республики Беларусь”

Закон № 263-З от 17 июля 2007 г. “Об органах внутренних дел Республики Беларусь”

Закон Республики Беларусь от 16 июля 2009 г. № 45-З “Об органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь”

Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 года «О государственном и мобилизационном материальных резервах»

Закон Республики Беларусь от 27 ноября 2006 года «О гражданской обороне»

Закон Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. N 117-3 “О чрезвычайном положении”

Закон Республики Беларусь 13 января 2003 г. № 185-З «О военном положении»

Закон Республики Беларусь от 22 июня 2001 г. № 39-З “Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя”

Закон Республики Беларусь от 11 ноября 2008 г. № 454-З “Об органах пограничной службы Республики Беларусь”

Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З “О Государственной границе Республики Беларусь”

Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О Следственном комитете Республики Беларусь»

Указ Президента Республики Беларусь от 12 сентября 2011 года № 409 «Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь»

Указ Президента Республики Беларусь от 10 ноября 2011 года № 518 «Вопросы Следственного комитета Республики Беларусь»

Указ Президента Республики Беларусь от 11 ноября 2011 года № 523 «О некоторых вопросах Следственного комитета Республики Беларусь»

Указ Президента Республики Беларусь от 25 марта 2003 г. № 116 «О вопросах внешней разведки»

Указ Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2005 г. № 186 «Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы»

Указ Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 68 «О некоторых вопросах в сфере государственных секретов»

Указ Президента Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. № 325 «О некоторых вопросах Комитета государственной безопасности»

Указ Президента Республики Беларусь 31 августа 2015 г. № 379 “Об обеспечении пограничной безопасности”

Указ Президента Республики Беларусь 9 марта 2009 г. № 125 “О некоторых вопросах охраны Государственной границы Республики Беларусь”

Указ Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2007 г. № 448 “О некоторых вопросах органов пограничной службы”

Указ Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2009 г. № 602 «О некоторых вопросах деятельности Государственного военно-промышленного комитета».

Указ Президента Республики Беларусь от 26 июня 2001 г. № 355 “Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Беларусь”

Территориальные войска сегодня https://www.bsblog.info/territorialnye-vojska/

Оценка готовности Беларуси к участию в коалиционных операциях https://www.bsblog.info/ocenka-gotovnosti-belarusi-k-uchastiyu-v-koalicionnyx-operaciyax/

 

Лекцыя 3. Знешнія фактары забеспячэння нацыянальнай бяспекі.

Асноўныя пытанні для разгляду. Удзел Беларусі ў структурах калектыўнай бяспекі постсавецкай прасторы. Характар ​​і асноўныя напрамкі беларуска-расійскага ўзаемадзеяння ў галіне бяспекі (ахова знешніх межаў, АРС СПА, расійскія ваенныя аб’екты ў Беларусі). Адносіны Беларусь-НАТО, Беларусь-Польшча, Беларусь-Украіна. Кітай і стратэгія «далёкай дугі» афіцыйнага Менску як частка сістэмы забеспячэння нацыянальнай бяспекі. Міжнародныя абавязацельствы Беларусі як фактар ​​абмежаванняў у галіне нацыянальнай бяспекі.

Прапанаваная літаратура.

Состояние и перспективы режима контроля над ракетной технологией Состояние и перспективы режима контроля над ракетной технологией Новиков Владимир https://riss.ru/images/pdf/journal/2012/1/06_.pdf

Договор о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/treaty.pdf

Договор об обычных вооруженных силах в Европе http://www.osce.org/ru/library/14091

Соглашение о принципах и порядке выполнения договора об обычных вооруженных силах в Европе (заключено в г. Ташкенте 15.05.1992) http://www.lawrussia.ru/texts/legal_712/doc712a328x441.htm

Положение о порядке реализации межправительственных договоров о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности государств – участников Содружества Независимых Государств

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка,
расположенной на территории Республики Беларусь

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке завершения строительства, использования и содержания Узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении, расположенного на территории Республики Беларусь

Решение Высшего Совета Союза Беларуси и России N 5 “Об Общих принципах военного строительства и использования элементов военной инфраструктуры Беларуси и России”

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об обеспечении взаимных поставок продукции военного, двойного и гражданского назначения в период нарастания угрозы агрессии и в военное время

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о совместном тыловом обеспечении региональной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных Сил Республики Беларусь

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере

Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2020 года

Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о военном сотрудничестве

Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместных усилиях в охране Государственной границы Республики Беларусь

 

Лекцыя 4. Напрамкі магчымага рэфармавання сістэмы нацыянальнай бяспекі.

Асноўныя пытанні для разгляду. Сістэма бяспекі ў дэмакратычных краінах. Паўнамоцтвы сілавых структур і стан дэмакратыі. Дэмакратычны / грамадзянскай кантроль за сілавымі структурамі: механізмы, магчымасці і абмежаванні. Дэмакратычныя правы і свабоды і нацыянальная бяспека. Канцэпцыя ўзброенай нацыі, удзел грамадзян у сістэме нацыянальнай бяспекі (вопыт краін Паўночнай Еўропы, вопыт ЗША). Што такое нейтралітэт і ці магчымы ён для Беларусі. Кошт пытання: колькі каштуе эфектыўная бяспека. Аб мэтазгоднасці пераходу на выключна кантрактнай спосаб камплектавання ваеннай арганізацыі краіны.

Прапанаваная літаратура.

Закон Республики Беларусь от 26 июня 2003 г. № 214-З “Об участии граждан в охране правопорядка”

Виллем Ф. ван Иикелен, Филипп Х. Флури, Построение обороны и безопасности

Законапраект “Аб абароне Рэспублікі Беларусь” http://idsm.ws/minsku-prayshla-prezentatsyiya-praekta-zakonu-ab-abarone-respubliki-belarus/

Проект Закона Беларуси «Об оружии» https://www.bsblog.info/izmeneniya-v-zakon-ob-oruzhii/

Проект Закону України «Про територіальну оборону України» вноситься народними депутатами України Парубієм А. В. (посв. № 004)

Проект Закон України «Про Добровольчий український корпус» вноситься народним депутатом України Д.А. Ярошем (посвідчення 253)

Проект Закону України «Про Варту» вноситься народним депутатом України Юв.М.Жеребнюк

The Estonian Defence League Act

Перспективы трансформации системы специальных служб Беларуси https://www.bsblog.info/specsluzhby-belarusi-kakimi-im-byt/

Александр Гелогаев, Успех, который можно повторить? Предпосылки перехода от призыва к армии добровольцев в США https://www.bsblog.info/uspex-kotoryj-mozhno-povtorit-predposylki-perexoda-ot-prizyva-k-armii-dobrovolcev-v-ssha/

Александр Гелогаев, Территориальные войска: опыт США для Беларуси

https://www.bsblog.info/territorialnye-vojska-opyt-ssha-dlya-belarusi/

Александр Гелогаев, Территориальная оборона — уроки Холодной войны для Беларуси

https://www.bsblog.info/territorialnaya-oborona-uroki-xolodnoj-vojny-dlya-belarusi/

 

Лекцыя 5. Перспектыўныя выклікі нацыянальнай бяспекі Беларусі.

Асноўныя пытанні для разгляду. Зазіраючы за гарызонт: свет вакол нас праз 30 гадоў. Беларусь на зломе еўрапейскай і расійскай цывілізацый. Патэнцыйныя выклікі і пагрозы: ваенныя, тэрарыстычныя, міграцыйныя, кліматычныя. Нечаканая пагроза з поўдня. Сельская гаспадарка і ўстойлівасць дзяржавы. Пагроза тэхналагічнага адставання Беларусі як фактар уразлівасці.

Прапанаваная літаратура.

Закон Республики Беларусь от 3 января 2002 г. № 77-З «О борьбе с терроризмом»

Вызовы безопасности Беларуси в 2030: почему милитаризация общества неизбежна https://www.bsblog.info/vyzovy-militarizacii-belarusi-v-2030-pochemu-militarizaciya-obshhestva-neizbezhna/