Павел Баркоўскі. Уводзіны ў практычную філасофію

Уводзіны ў практычную філасофію

Гэты курс – спроба паказаць, чаму філасофскае здумленне застаецца актуальным на працягу тысяч год, чаму філасофскія пытанні тычацца кожнага, а не толькі прафесійных філосафаў.

Гэта ўводзіны ў падмуркі нашай цывілізацыі і разумення яе культуры, дзе філасофія пакінула свой адмысловы след.

Гэта вандраванне праз думкі і часы, цікавыя сустрэчы і адкрыцці, нечаканыя знаходкі і няспраўджаныя стэрэатыпы.

Гэта не той курс, які можна пачуць у межах абавязковых універсітэцкіх праграм.

Калі?

Даты хутка будуць:)

Павел Баркоўскі

Філосаф, каардынатар “Беларускай філасофскай прасторы” і арганізатар фестывалю інтэлектуальнай кнігі “Прадмова”. Сфера інтарэсаў: герменеўтыка, антычная і сучасная філасофія, літаратура, сацыяльная тэорыя, тэорыя гульняў, філасофія адукацыі.

Дадатковая інфармацыя: info@belcollegium.by

Выбраныя публікацыі

Барковский, Павел

Трансформация понимания идеологии: от К. Маркса к С. Жижеку / П.В. Барковский – Маркс и марксизм в контексте современности [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения К. Маркса (1818–1883), Минск, 26–27 апр. 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Ф. Гигин (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. С. 46-53.

Барковский, Павел

Герменевтическая онтология игры как способ понимания культуры и творчества цифровой эпохи / П.В. Барковский – Философия творчества. Ежегодник / РАН. ИФ. Сектор философских проблем творчества. Ред. кол.: Смирнова Н.М. – гл. ред., Бескова И.А., Майданов А.С., Горелов А.А., Моркина Ю.С., Ярославцева Е.И. – М., 2018. – Выпуск 4, 2018: Лики творчества в многообразии социокультурных практик / Ред.: Смирнова Н.М., Бескова И.А. – М.: ИИнтеЛЛ, 2018. C.64-97.

Barkouski, Pavel

Contemporary post-ideologies: “hybrid ideologies”, or “new mythologies” as a factor of constituting of post-modern social field / P. Barkouski – The Ideology and Politics Journal. Issue 3(11): Logos and Pathos. Humanities in the Condition of War, 2018. P. 13-55. (SCOPUS)

Баркоўскі, Павел

Постпалітыка па-беларуску: да ўсталявання сэнсу ў палітыцы // Код прысутнасці. Анталогія беларускага мыслення 2000-2015 / Пад рэд. Т. Вадалажскай і інш. – Вільнюс: Логвінаў, 2016. – С. 103-112.

Баркоўскі , Павел

Кансцыентальная вайна і прапаганда: задачы і выклікі для інтэлектуалаў // Топос. Философско-культурологический журнал – №1-2, 2016. – С.53-88.

Баркоўскі , Павел

Задачы і выклікі сацыяльна-аналітычнай тэорыі ў сучасным беларускім кантэксце // Философско-культурологические исследования [Электронный ресурс]: сб. ст. Вып. 2 / под ред. А. А. Легчилина, Т. Г. Румянцевой. – Минск: БГУ, 2016. – С.112-134.