Павел Баркоўскі

Павел Баркоўскі — філосаф, кандыдат навук (2005), даследчык, арганізатар і ўдзельнік незалежных адукацыйных і культурна-асветніцкіх ініцыятыў — Беларускі Калегіюм, Лятучы ўніверсітэт, “Беларуская філасофская прастора”Беларускі фестываль інтэлектуальнай кнігі “Прадмова”. Аўтар манаграфіі “Феномены разумення. Контуры сучаснай філасофскай герменеўтыкі” (2008), шэрагу артыкулаў на тэмы філасофіі і адукацыі, перакладаў на беларускую мову. 

Сфера навуковых інтарэсаў: герменеўтыка, антычная і сучасная філасофія, літаратура, сацыяльная тэорыя, тэорыя гульняў, філасофія адукацыі.

Спасылкі на тэксты аўтара, інтэрв’ю і мерапрыемствы:

Выбраная бібліяграфія:

  1. Трансформация понимания идеологии: от К. Маркса к С. Жижеку / П.В. Барковский – Маркс и марксизм в контексте современности [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения К. Маркса (1818–1883), Минск, 26–27 апр. 2018 г. – С. 46-53.
  2. Герменевтическая онтология игры как способ понимания культуры и творчества цифровой эпохи / П.В. Барковский – Философия творчества. Ежегодник – Выпуск 4, 2018: Лики творчества в многообразии социокультурных практик – C.64-97.
  3. Contemporary post-ideologies: “hybrid ideologies”, or “new mythologies” as a factor of constituting of post-modern social field / P. Barkouski – The Ideology and Politics Journal. Issue 3(11): Logos and Pathos. Humanities in the Condition of War, 2018. P. 13-55. (SCOPUS).
  4. Постпалітыка па-беларуску: да ўсталявання сэнсу ў палітыцы // Код прысутнасці. Анталогія беларускага мыслення 2000-2015 – С. 103-112.
  5. Кансцыентальная вайна і прапаганда: задачы і выклікі для інтэлектуалаў // Топос. Философско-культурологический журнал – №1-2, 2016. – С.53-88.
  6. Задачы і выклікі сацыяльна-аналітычнай тэорыі ў сучасным беларускім кантэксце // Философско-культурологические исследования [Электронный ресурс]: сб. ст. Вып. 2 – С.112-134.