Павел Церашковіч

Павел Церашковіч — гісторык, этнолаг, культурны антраполаг. Кандыдат гістарычных навук, прафесар. Аўтар звыш 100 навуковых прац, манаграфіі “Этнічная гісторыя Беларусі XIX — пачатку XX стагоддзяў”. Даследуе тэорыю і гісторыю нацыяналізму ва Усходняй Еўропе, інтэрнацыяналізацыю і акадэмічную мабільнасць у сучаснай вышэйшай адукацыі, глабальныя праблемы пачатку ХХІ ст. 

Скончыў БДУ (1980), аспірантуру Акадэміі навук Беларусі (1986). Кандыдыт гістарычных навук, дацэнт. Стажыраваўся ў Нью-Йоркскім, Пітсбургскім, Оксфардскім, Цэнтральна-Еўрапейскім і Гісенскім універсітэтах. Працаваў ў Акадэміі Навук Беларусі, БДУ, ЕГУ. Займаецца стварэннем Універсітэта імя Ніла Гілевіча.

Сфера навуковых інтарэсаў: гісторыя і тэорыя нацыяналізму ў Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропе.

Выбраная бібліяграфія:

 • Манаграфіі: 
  – “Этническая история Беларуси XIX — начала XX в.: В контексте Центрально-Восточной Европы”.
 • Навукова-папулярныя выданні: 
  – Польшча: краіна і людзі (Геаграфія Польшчы). – Мн.: Зміцер Колас, 2016. – 144 с., іл.
  – Глабальныя праблемы чалавецтва. Нарысы эканамічнай і сацыяльнай геаграфіі сучаснасці. – Мн.: Зміцер Колас, 2017. – 176 с., іл.
  – Культурная геаграфія. Нарысы. – Мн.: Зміцер Колас, 2018. – 188 с., іл.
 • Публікацыі:
  – The modern university as an imagined community: European dreams and Belarusian realities (co-author with Mark Johnson). European Journal of Higher Education. 2014. No. 3.
  – Divers roads to divers modernity: the social resources of the early nationalisms in Belarus and Lithuania in Interstitio. East European Journal of Historical Anthropology. June 2008, vol. 2, No 1(3).
  – Пограничье как судьба: метаморфозы идентичности в восточноевропейском пограничье. Ab Imperio. 2009. No.1.

Спасылкі на тэксты аўтара, інтэрв’ю і мерапрыемствы: