Колер Беларусі

Спецыялізацыя: Філасофія/літаратура

Выкладчык: Міхал Анемпадыстаў.

Курс знаёміць з гісторыяй культуры Беларусі праз аналіз устойлівых колеравых упадабанняў, праз іх сімволіку і псіха-эмацыйнае ўспрыяцце ў розныя гістарычныя перыяды, пачынаючы ад першага тысячагоддзя н.э. да нашых дзён. Устойлівыя колеравыя ўпадабанні разглядаюцца як у матэр’яльнай культуры (абраз, жытло, строй, ужытковае мастацтва), гэтак і ў культуры нематэр’яльнай (тапаніміка, замовы, калыханкі, песьні, казкі), а таксама іх узаемныя сувязі і ўплывы. Ўплывы “Вялікіх” стыляў, культурныя запазычанні, мультыкультуралізм, сінтэз. Інфармацыя ілюструецца багатым візуальным матэр’ялам.

Тэматычны план:

Заняткі пабудаваны па прынцыпе “адзін занятак – адзін колер”

  1. Сіні. Залаты.
  2. Чорны – Белы.
  3. Белы – Чырвоны
  4. Шэры. Зялёны.

Крыніцы і рэсурсы:

Даследванне Міхала Анемпадыстава, зробленнае ў рамках стыпендыяльнай праграмы “Gaude Polonia” (кіраўнік прафесар Леон Тарасэвіч, 2009 г.) і дапрацаванае цягам 2010-2014гг.