Прэзентацыя семінара Ігара Бабкова “Беларускае мысленне”

2021-2022 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД

“Беларускае мысленне”. Прэзентацыя семінара Ігара Бабкова

Што

Мы ўсё яшчэ думаем па (стара)грэцку, сцвердзіў Марцін Гайдэгер у адным са сваіх позьніх тэкстаў. Уся філасофская традыцыя – гэта серыя падрадковых заўвагаў да Платона, заўважыў Уайтхед.

У гэтым кантэксце беларускае мысленне выступае як памкненне прасвятліць і прысвоіць для сябе заходнюю традыцыю думкі, часткай якой мы сябе знаходзім. Прысвоіць тут і цяпер, у беларускім кантэксце. З іншага, навучыцца ставіць гэты кантэкст пад пытанне, працаваць з ім як з выклікам і праблемай, выходзіць за яго межы.

Сэмінар складаецца з двух частак. У адной адбываецца работа з тэкстамі і ідэямі, што складаюць ядро, сэрцавіну заходняй філасофіі ў яе гістарычнай хадзе. Платон, Аўгусцін, Дэкарт, Кант, Ніцшэ, Гайдэгер…

У другой мы звяртаемся да постацяў і тэкстаў, у якіх беларускае мысленне апазнае сябе і навакольны ландшафт. Ластоўскі і Абдзіраловіч, Цвікевіч і Уладзімір Самойла, Разанаў і Акудовіч. У іх творах беларуская традыцыя, беларуская ідэнтычнасьць, дух і суб’ектнасць набываюць форму і змест, вучацца быць сутнаснымі і самадастатковымі. Урэшце становяцца інтанацыяй, сваім стылем, музыкай ландшафта.

Больш пра семінар праз спасылку.

Хто

Ігар Бабкоў
філосаф, паэт, празаік, гісторык ідэй.

Дзе

Zoom. Рэгістрацыя на размову праз спасылку.
Анлайн-трансляцыя і падзея сустрэчы ў facebook.

Калі

2 лістапада 2021 г. (аўторак), 18.30.

You may also like...