Снежань 2016

Аддзяленне “Журналістыка”

1 курс

7 снежня

–Навіна. Афармленне навінаў. Кароткае і пашыранае інфармацыйнае паведамленне. Выкладчык – Аляксандр Коктыш

–Практыкум: афармленне навінаў. Інфармацыйнае паведамленне. “Просты” (інфармацыйны) лід. Выкладчык – Аляксандр Коктыш

14 снежня

–Паняцце жанра. Шкала журналісцкіх жанраў. Інфармацыйныя жанры. Навіна і каментар. Выкладчык Таццяна Мельнічук

–Выбар і распрацоўка тэмы. “Мапа свядомасці” як метад выбару тэмы. Выкладчык Таццяна Мельнічук

21 снежня

–Інтэрвью як жанр. Выкладчык – Руслан Гарбачоў

–Практычная распрацоўка тэмы інтэрвью з выкарыстаннем “мапы свядомасці”. Выкладчык – Руслан Гарбачоў

*******

2 курс

СНЕЖАНЬ: 1, 8, 15

Стылістыка журналісцкіх жанраў. Граматычныя і стылістычныя цікавосткі і забароны. Стылістычныя пласты сучаснай беларускай мовы; новатворы і моўная традыцыя.

Вучымся пісаць, шукаем “свой стыль”. Персанальны разбор публікацый навучэнцаў.

Выкладчык Антаніна Хатэнка

***************************************************
Аддзяленне “Еўрапеістыка”

5, 12 снежня

1 пара. Андрэй Казакевіч (Інстытут “Палітычная сфера”). Уводзіны ў сучасную еўрапейскую палітыку
2 пара. Антон Болтачка (Ліберальны клуб). Уводзіны ў эканоміку Еўрапейскага саюза

**************************************************

Аддзяленне “Філасофія і літаратура”

1 курс

6 снежня

1.Хадановіч Андрэй: курс лекцый “Вандроўныя здані літаратуры (вечныя сюжэты, архетыпы, топасы і г.д.)”.

  1. Адам Глобус: курс лекцый “Літаратура ў віртуальнай прасторы”.

13 снежня

1.Хадановіч Андрэй: курс лекцый “Вандроўныя здані літаратуры (вечныя сюжэты, архетыпы, топасы і г.д.)”.

  1. Адам Глобус: курс лекцый “Літаратура ў віртуальнай прасторы”.

20 снежня

  1. Валянцін Акудовіч: спецкурс “Чытанне/пісанне тэкста”
  2. Ігар Логвінаў: майстар-клас

******************

2 курс

2 снежня

1.Андрэй Хадановіч: курс лекцый “Мастацкія сістэмы ў сусветнай літаратуры” (18-30 – 20-30).

9 снежня

1.Андрэй Хадановіч: курс лекцый “Мастацкія сістэмы ў сусветнай літаратуры” (18-30 – 20-30).

16 снежня

1.Валянцін Акудовіч: лекцыя “Чым ёсць метафізіка”. Марцін Гайдэгер(18-30 – 20-30).

 23 снежня

1.Адам Глобус: курс лекцый “Глабальны раман” (18-30 – 20-30).

********************************

Аддзяленне “Найноўшая гісторыя”

1 снежня

“Прымардыялізм, перэніялізм, этнасімвалізм ” Павел Церашковіч

“1939 год і Беларусь” Анатоль Трафімчык

8 снежня

“Аксіялогія нацыяналізму. Ці ёсць будучыня ў нацый?” Павел Церашковіч

“Штодзённасць гараджан. Асяроддзе і быт”  Ірына Раманава

15 снежня

“Беларускі сацыялізм: савецкая мадэль калектывізацыі і індустрыялізацыі (ч.1)” Андрэй Кіштымаў

“Эмацыйнае жыццё савецкіх людзей” Ірына Раманава

22 снежня

“Беларускі сацыялізм: савецкая мадэль калектывізацыі і індустрыялізацыі (ч.2)” Андрэй Кіштымаў

Мадэліраванне савецкай ідэнтычнасці” Ірына Раманава