Сацыялінгвістыка. Бібліятэка

У бібліятэцы Беларускага калегіюма змешчаныя кнігі, тэксты і матэрыялы, якія чытаюцца і абмяркоўваюцца падчас курсаў і семінараў, а таксама якія выкладчыкі Калегіюма раяць (пра)чытаць студэнтам і наведвальнікам сайта.
Бібліятэка папаўняецца.

Сацыялінгвістыка

  • Bourdieu P., 1982, Ce que parler veut dire, l’économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard.

  • Calvet L.J., 1987, La Guerre des langues, Payot, Paris.

  • Umberto Eco, 1994, La Recherche de la langue parfaite dans la culture européenne, Paris, éditions du Seuil.

  • Ferguson C., 1959, Diglossia, Word, 15, pp. 325-340.

  • Гарбацкі Ў. Фэмінізацыя беларускай мовы. Сацыялінгвістычнае дасьледваньне. — Вільня: Таварыства беларускай культуры ў Летуве, 2019.

  • Іваноў Уладзіслаў (2019) Аб інклюзыўнай беларускай мове (бел.) Acta Albaruthenica, 19, стар. 231-240. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Каліта І. У. Трасянка як моўны і культурны нігілізм // Личность — слово — социум: материалы VIII Международной науч.-практ. конф. 28-29 апреля 2008 г., Минск: в 2 ч./отв. ред. Т. А. Фалалеева. — Минск: Паркус-Плюс, 2008, ч. 1., 256 с.

  • Масенко Лариса. Суржик як соціолінгвістичний феномен // “Ї”. — 2004. — № 35.

  • Мячкоўская, Н.Б.  Мовы і культура Беларусі. Нарысы.  Мінск, 2008. (Серыя “Моваведы Беларусі”).  347 с.

  • Цыхун Г. Крэалізаваны прадукт — Трасянка як аб’ект лінгвістычнага даследавання // ARCHE. № 6(11), 2000.