Студзень 2017

Аддзяленне “Журналістыка”

1 курс

4 студзеня

–Падрыхтоўка і разбор падрыхтаваных інтэрвью. Выкладчык – Руслан Гарбачоў

–Рэпартаж. Віды рэпартажу. Роля карэспандэнта, крыніцы інфармацыі па ступенях значнасці. Асаблівасці выкарыстання сродкаў адлюстравання рэчаіснасці і афармлення рэпартажа для розных відаў СМІ (друкаваныя, аудыё, ТБ, інтэрнэт). Выкладчык – Руслан Гарбачоў

–Этыка рэпартажу. “Парог эмоцый”. “Падводныя камяні” наўпроставага рэпартажу. Дэталь у рэпартажы. Справаздача як від рэпартажу.  Выкладчык – Руслан Гарбачоў

11 студзеня

–Падрыхтоўка і абмеркаванне падрыхтаваных рэпартажаў. Выкладчык – Антаніна Хатэнка

–Мова рэпартажу. Стылістыка інфармацыйных жанраў. Выкладчык – Антаніна Хатэнка

18 студзеня

–Віды лідаў. Метад коучынга для вызначэння галоўнага ў дзеі. Практыкум па напісанні лідаў. Выкладчык Таццяна Мельнічук

— “Компас журналісцкага даследвання” для вызначэння грамадскай важнасці тэмы і выбару жанра рэпарцёрскай працы. Загаловак. Практыкум. Выкладчык Таццяна Мельнічук

25 студзеня

–Асаблівасці журналісцкай  працы ў беларускіх і  міжнародных СМІ. Беларусь у міжнародным інфармацыйным коле. Беларускае заканадаўства і міжнародная практыка адносна СМІ. Выкладчык – эксперт БАЖ, юрыст Алег Агееў.

–Бяспека журналісцкай працы. Выкладчык – Алег Агееў.

****

2 курс

12, 19 і 26 студзеня (агулам 12 гадзін)

Вытворчасць відэасюжэта: асаблівасці выкарыстання жанраў пры вытворчасці відэа; правілы пабудовы кадра; здымкі і мантаж. Практычная вытворчасць відэа кожным з навучэнцаў.

Выкладчык – Настасся Краўчук

****************************

Аддзяленне “Філасофія і літаратура”

1 курс

17 студзеня

1.Валянцін Акудовіч: спецсемінар “Чытанне/пісанне тэкста” (18-30 – 20-00).

2.Зміцер Вішнёў: майстар-клас: (20-00 – 21-30).

24 студзеня

1.Дубянецкая Ірына: курс лекцый “Свет і карціна Свету” (18-30 – 20-00).

  1. Міхал Анемпадыстаў: курс лекцый “Колер Беларусі” (20-00 – 21-30).

31 студзеня

1.Дубянецкая Ірына: курс  лекцый “Свет і карціна Свету” (18-30 – 20-00).

  1. Міхал Анемпадыстаў: курс лекцый “Колер Беларусі” (20-00 – 21-30).

********

2 курс

20 студзеня

1.Адам Глобус: курс лекцый “Глабальны раман” (18-30 – 20-30).

27 студзеня

1.Адам Глобус: курс лекцый “Глабальны раман” (18-30 – 20-30).

****************************

Аддзяленне “Найноўшая гісторыя”

12 студзеня 

Беларускі сацыялізм: савецкая мадэль калектывізацыі і індустрыялізацыі (ч.3)” Андрэй Кіштымаў

“Карная палітыка Савецкай ўлады у БССР (1920-я-1950-я гг.)” Ігар Кузняцоў

19 студзеня

Лекцыя-семінар Беларуская гістарыяграфія 1920-30-хх гг. (ч.1)Алег Дзярновіч

Рэпрэсіі на Беларусі ў гады Другой сусветнай вайны і паслеваенны перыяд” Ігар Кузняцоў

26 студзеня

Лекцыя-семінар Беларуская гістарыяграфія 1920-30-хх гг. (ч.2)Алег Дзярновіч

Месцы масавых расстрэлаў і пахаванняў. Статыстыка генацыду” Ігар Кузняцоў