Уладзімір Лобач

Уладзімір Лобач – фалькэтнолаг, доктар гістарычных навук. У 1994–2021 гг. працаваў у Полацкім дзяржаўным універсітэце.

Сфера навуковых інтарэсаў: сакральная геаграфія, этнасеміётыка, ваенна-гістарычная антрапалогія. Асаблівую ўвагу надае даследаванню міфалогіі прасторы, сімвалічных аспектаў традыцыйнай беларускай культуры, народнай медыцыны і этнастэрэатыпаў. Праводзіць палявыя этнаграфічныя даследаванні на тэрыторыі Беларускага Падзвіння з 1992 г.

Выбраная бібліяграфія:

 • Манаграфіі:
  – Міф. Прастора. Чалавек: беларускі традыцыйны ландшафт у семіятычнай перспектыве (2013);
  – Святыя крыніцы Беларусі / У. А. Лобач, Т. В. Валодзіна (2016).
 • Зборнікі:
  – Полацкі этнаграфічны зборнік. 2006. Вып.1. Ч.1 : Народная медыцына беларусаў Падзвіння;
  – Полацкі этнаграфічны зборнік. 2006. Вып.1. Ч.2 : Народная медыцына беларусаў Падзвіння;
  – 
  Полацкі этнаграфічны зборнік. 2011. Вып.2. Ч.1 : Народная проза беларусаў Падзвіння;
  – Полацкі этнаграфічны зборнік. 2011. Вып.2. Ч.2 : Народная проза беларусаў Падзвіння;
 • Артыкулы:
  – 
  Культавыя крыніцы Беларускага Падзвіння: вопыт арэальнага даследавання (2008);
  – Вобраз чараўніка ў традыцыйнай карціне свету беларусаў Падзвіння ХХ – пач. ХХІ ст. (па матэрыялах этнаграфічных экспедыцый ПДУ) (2013);
  – Знішчэнне вясковых храмаў Беларусі ў савецкі перыяд: антрапалогія вандалізму (2018).

Спасылкі на тэксты аўтара, інтэрв’ю і мерапрыемствы: