Юрась Пацюпа

Юрась Пацюпа – лінгвіст, вершазнавец, паэт. 

Нарадзіўся ў 1965 г. у г. Полацку, маленства прайшло ў в. Дамэйкі на Лідчыне, скончыў Азёрскую сярэднюю школу, філалагічны факультэт і аспірантуру ў ГрДУ імя Янкі Купалы, працаваў у музеі-скансэне ў Мінску, выкладнікам кафедры беларускай культуры ў ГрДУ, рэдактарам у выдавецтве “Мастацкая літаратура”, супрацоўнік аддзела фалькларыстыкі НАН Беларусі. 

Аўтар кніг вершаў “Ноч” (1991), “Сабака” (2009), зборніка артыкулаў “Анонс: Квадрат тэкстаў” (2013). Друкаваўся ў часопісах “Крыніца”, “Arche”, “Дзеяслоў”, “Роднае слова”, “Маладосць”, штогадовіку “Беларускі фальклор”.

Кола навуковых інтарэсаў: вершазнаўства, фалькларыстыка, эстэтыка, паэтыка, культуры мовы і граматыка. 

Выбраная бібліяграфія:

Спасылкі на тэксты аўтара, інтэрв’ю і мерапрыемствы: