Жанна Некрашэвіч-Кароткая

Жанна Некрашэвіч-Кароткая (нар. у 1972 г.) – беларуская мовазнаўца і літаратуразнаўца, доктар філалагічных навук.

Скончыла філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, аспірантуру пры кафедры гісторыі беларускай літаратуры, дактарантуру пры кафедры тэорыі літаратуры. З 1995 г. па 2020 г. займалася выкладчыцкай дзейнасцю ў Беларусі, працуючы ў Беларускім дзяржаўным універсітэце, Еўрапейскім гуманітарным універсітэце (у Мінску), Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце, Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце. У зімовым семестры 2011 – 2012 гг. выкладала ў Інстытуце славістыкі ўніверсітэта імя Карла фон Асетцкі ў Ольдэнбургу (Германія). З 2021 г. – прафесар універсітэта імя Адама Міцкевіча ў Познані.

Кола навуковых інтарэсаў: гісторыя ўсходнеславянскіх літаратур, лацінамоўная паэзія ў літаратурах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, шматмоўная літаратура Беларусі XVI – XIX стст. 

Пераклала шэраг літаратурных помнікаў з лацінскай, царкоўнаславянскай, польскай, старабеларускай моў на беларускую мову. Падрыхтавала сумесна з Федасеевай Т. В. вучэбны дапаможнік для студэнтаў гуманітарных спецыяльнасцяў “Лацінская мова”. Навуковы рэдактар перакладу Бібліі, зробленага кс. Уладзіславам Чарняўскім.

Выбраная бібліяграфія:

Спасылкі на тэксты аўтара, інтэрв’ю і мерапрыемствы: