Іван Новік

Іван Новік – філосаф, навуковы супрацоўнік Інстытута філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Публікацыі:

 • – Новік, Іван. (2013). Апалагетыка, пошукі саюзнікаў і барацьба за артадоксію ў 1920-я гады. Роля беларускіх савецкіх філосафаў у паўставанні канону савецкага марксізму // Палітычная сфера, 21 (2), с. 29–54.
  – Новік, Іван. (2018). Тэмпаральная семантыка ў эсэ І. Абдзіраловіча “Адвечным шляхам” // Философские исследования. Сборник научных трудов, вып. 5 (с. 343–357). Мінск: Беларуская навука.
  – Новік, Іван. (2018). Фiласофiя “крытычнага аптымiзму” Уладзiмiра Самойлы // Białorutenistyka Białostocka, 10, s. 355–394.
  – Новік, Іван. (2019). Паэзіс калектывізацыі: наратыўныя контуры трагедыі // Тэрмапілы, 23, с. 235–264.
  – Ivan Novik The Birth of Individuality from the Spirit of Belarusianness: the Life. Trajectories, Conceptual and Emotional Matrices of the Belarusian. Intellectual in the Novel by Viktar Vaĺtar Born Under Saturn //   Studia Białorutenistyczne, [S.l.], v. 13, p. 209-247, dec. 2019. ISSN 1898-0457.
 • Кніжныя агляды:
  – Appel, Hilary, and Mitchell A. Orenstein. From Triumph to Crisis: Neoliberal Economic Reform in Postcommunist Countries;
  – Matthew Frear, Belarus under Lukashenka: Adaptive Authoritarianism;
  – Рудкоўскі, Пётра. Беларуская гуманістыка пасля постмадэрну: дыягназ і перспектывы.

Спасылкі на тэксты аўтара, інтэрв’ю і мерапрыемствы:

Play Video