Славацкая надзея: досвед дэмакратычных трансфармацый

slovak-voklСлавацкая надзея: досвед дэмакратычных трансфармацыйю – Укладанне: Інстытут грамадскіх пытанняў, Браціслава, 2006

Змест

Прадмова

Уводзіны

І. ЧЫННІК ГІСТОРЫІ І СЛАВАЦКАЯ НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ

Славацкае пытанне ў ХХ стагоддзі

Традыцыі славацкай палітыкі

Фармаванне палітычных сістэм…

Феномен страху — чыннік гісторыі?

Сярэдняя Еўропа і яе прывіды

ІІ. БАРАЦЬБА ЗА ЎСТАЛЯВАННЕ ДЭМАКРАТЫЧНАЙ ПАЛІТЫЧНАЙ СІСТЭМЫ

Падзелы і расколы ў славацкім грамадстве

Наш шлях да стандартнай дэмакратыі

Палітычныя партыі — акторы дэмакратызацыі і сацыяльных рэформаў

СМІ: пошук новага аблічча

ІІІ. ФАРМАВАННЕ ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ І ЯЕ АБРЫСЫ

Стасункі з Расіяй і кансалідацыя дэмакратыі ў 90-х гг.

Уступленне ў ЕС

Славацкае грамадства ў працэсе інтэграцыі…

IV. ЭКАНАМІЧНЫЯ ПЕРАЎТВАРЭННІ

Эканамічная трансфармацыя…

Прыватызацыя і прамыя замежныя інвестыцыі

Канверсія збройнай вытворчасці

V. РАЗВІТАННЕ З МІНУЛЫМ І НОВЫЯ РЭАЛІІ

Посткамуністычная ментальнасць супраць выклікаў мадэрнізацыі

У паўценю двух
таталітарных сістэм

Роля грамадзянскай
супольнасці і няўрадавых
арганізацый…

ДАДАТАК 1

ДАДАТАК 2

ДАДАТАК 3

ДАДАТАК 4

Аўтары і ўкладальнікі

 

Інстытут грамадскіх пытанняў з’яўляецца незалежнай грамадскай асацыяцыяй спецыялістаў розных галін ведаў. Ён падтрымлівае развіццё адкрытага грамадства і дэмакратычнай палітычнай культуры ў Славакіі. Змест ягонай дзейнасці складаюць:

— аналіз грамадскіх, палітычных, эканамічных, знешнепалітычных, прававых, культурных і іншых пытанняў публічнага характару і абнародаванне вынікаў даследаванняў;

— арганізацыя семінараў, канферэнцый, дыскусійных форумаў, інтэрдысцыплінарных круглых сталоў, майстэрняў, курсаў;

— кансультаванне, дапамога ў падрыхтоўцы маладых спецыялістаў;

— выдавецкая дзейнасць;

— актуалізацыя важных тэм, удзел у прафесійным дыялогу і ў фармаванні грамадскай думкі;

— заахвочванне да актыўнага ўдзелу грамадзян у грамадскіх справах.

ГАНАРОВЫ ПРЭЗІДЭНТ

Марцін БУТАРА

ПРЭЗІДЭНТ

Грыгорый МЯСЕЖНІКАЎ

РАДА

Інгрыд БРОЦКАВА, Марцін БУТАРА, Вольга ДЗЯРФАШАВА,

Петэр ГУНЧЫК, Уладзімір КРЫВЫ, Катарына МАТЭРНАВА,

Грыгорый МЯСЕЖНІКАЎ, Ігар РЫНТЭЛ, Філіп ВАГАЧ

ВЫКАНАЎЧЫ ДЫРЭКТАР

Гана Ліёнс

http: //www.ivo.sk

Рэдактары: Марцін Бутара, Грыгорый Мясежнікаў, Міраслаў Колар

Рэдактары беларускага выдання: Валянцін Акудовіч, Алесь І. Анціпенка, Юрась Барысевіч

Са славацкай пераклалі: Алесь Карцель, Сяргей Сматрычэнка, Ірына Сітнік, Павал Раага, Андрэй Пачопка

Карэктары: Антаніна Хатэнка, Вікторыя Уласевіч

Кампутарная вёрстка і дызайн вокладі: Алесь А. Анціпенка

Фота на вокладцы: Стана Ендэк

You may also like...